Privacy beleid

Hoe lang bewaren we gegevens
Yoga Via zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of wij wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging
Yoga Via neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yogavia.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Yoga Via verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken:
E-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, voor- en achternaam, website, gegevens voor aanmelding van workshop/trainingen, IBAN voor automatische incasso. Wij verstrekken geen (gevoelige) informatie aan derden. Alle gegevens zijn strikt voor het gebruik van Yoga Via.

Waarom hebben wij de gegevens nodig?
– Betalingen voor de yogalessen of workshops/trainingen via automatische incasso.
– Het maken van een bevestiging en factuur voor de ingeschreven cursus/workshop.
– Verzenden van een nieuwsbrief.
– U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld bij het uitvallen van een les.
– U te kunnen informeren over het wijzigen van onze producten of diensten.
– Yoga Via verwerkt uw persoonsgegevens ook als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze Belastingaangifte.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correcte of verwijdering sturen naar info@yogavia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan vragen wij u om er een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij vragen wij u om de pasfoto en uw BSN zwart te maken.

 

Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2023